Snöröjningen - så fungerar den

Snart är snön och halkan här. När snön faller är vår målsättning att ha gjort insatser på de större vägarna samt gång- och cykelvägsstråken före morgontrafiken. Detta innebär att de större trafiklederna, gång- och cykelvägar plogas först, därefter matargator, villagator och parkeringsplatser.

Plogning

Plogning av gång- och cykelvägar sker efter avslutat snöfall om 4 cm medan det för gator och vägar gäller 5–7 cm, beroende på vind och snökonsistens.

Hjälp oss att underlätta snöröjningen

  • Respektera de parkeringsrestriktioner som finns
  • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor
  • Lämna företräde till våra arbetsfordon i snöröjningen

Snölastning

När det är mycket snö i centrum och när framkomligheten är sämre, lastar vi och kör iväg snön.

Sandning och saltning

Kommunen saltar endast högprioriterade gator. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka. Sand till gångbanor och gångar kan hämtas kostnadsfritt, på gatuavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult.

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.