Aktuellt

Här hittar du information om olika miljöprojekt som är på gång under 2018.

På gång under 2018

Informationskampanj Solceller

Kommunens energirådgivare deltar under 2018-2019 i ett nationellt projekt för att informera villaägare, företag och organisationer om solceller. Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten och ingår i en större satsning på att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Blendas backe - en ätbar park

Under 2018-2019 pågår ett utvecklingsarbete med en av Älmhults parker, Blendas backe. Parken ska utvecklas till en ätbar park genom att kompletteras med ätbara träd, buskar och perenner. Detta kommer att bidra till biologisk mångfald, sociala möten, lek, rofylldhet och kunskap kring ätbara växter.

Miljöplan 2030

Kommunen har antagit en ny miljöplan med mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun. Unders hösten kommer planen förankras och handlingsplaner att tas fram.

Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i kommunens förskolor.

Naturvårdsplan

Kommunen kommer att påbörja arbetet med en Naturvårdsplan under 2018. Syftet är att kartlägga de höga naturvärden som finns i kommunen för att bättre kunna arbeta strategiskt med att ta tillvara och utveckla dessa värden. Planen ska möjliggöra för kommunens övergripande arbete och planering kring naturvårds- och friluftsfrågor och åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen. Naturvårdsplanen ska fungera som ett komplement till framtagen översiktsplan för Älmhults och fungera som underlag för samhällsplanering och ställningstaganden i såväl det övergripande planeringsarbetet som i enskilda ärenden. Plan ska även innehålla förslag på åtgärder.

Kommunen har fått LONA-stöd från Länsstyrelsen för detta arbete. Planen beräknas vara klar under 2019.

Riktlinjer för kommunens fordon

Kommunen tar fram nya riktlinjer för personbilar och lastbilar.

Fordonsriktlinjerna syftar till att styra mot:

  • 100 procent fossilbränslefri fordonsflotta 2025.
  • Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.
  • God tillgänglighet till fordon med hög standard gällande trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Nya laddplatser för elbilar

Kommunen har fått statligt bidrag, Klimatklivet, för att sätta upp 12 nya laddplatser för elbilar.

Utveckling av Södra Möckeln

Kommunen vill utveckla Älmhults närhet till sjön Möckeln, då området har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar och upplevelser. Läs mer härlänk till annan webbplats.

 

 

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.