D138 del av kv Maskrosen

D138 del av kvarteret Maskrosen

Kvarteret Maskrosen är beläget i västra delen av Älmhults tätort, ca en kilometer från centrum, och omfattar ungefär 85 000 m2. Idag är största delen av kvarteret bebyggd.
I de nu gällande planerna finns inte områden för allmän plats såsom gator, natur eller park avsatta. Nu aktuellt planarbete syftar till att sammanlägga befintliga, gällande planer och på dessa markera in byggrätter, allmän platsmark och parkmark. Framtida avstyckning ska möjliggöras.

PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 963.7 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.