Vinterväghållning

Här hittar du information om hur Älmhults kommun arbetar med snöröjning och halkbekämpning på våra gator och vägar.

Plogning

Vi rycker ut och plogar gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om 5 cm medan det för gator och vägar gäller 5–7 cm, beroende på vind och snökonsistens.

I vissa mindre orter är det gatuavdelningen som kallar ut entreprenören vid snöfall. Vår målsättning är att ha gjort insatser på de större vägarna, gång- och cykelvägsstråken före morgontrafiken, under förutsättning att startkriterierna uppfyllts. Detta innebär att de större trafiklederna, gång- och cykelvägar plogas först, därefter matargator, villagator och parkeringsplatser.

Sandning och saltning

Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltas endast högprioriterade gator. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka.

Om ni har skyldighet att sanda er gångbana kan ni fritt hämta sandningssand från vårt förråd på Bäckgatan i Älmhult. Max 30 liter/gång.

Snölastning

Snön i centrum lastas och körs iväg när framkomligheten är nersatt och behov föreligger. Vi undviker snöbortforsling så långt det är möjligt.

Hjälp oss att underlätta snöröjningen

  • Respektera de parkeringsrestriktioner som finns
  • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor
  • Lämna företräde till våra arbetsfordon i snöröjningen

Sandning och snöröjning av gångbanor

I Älmhults kommun har beslut tagits av kommunfullmäktige vilka gångbanor som ska snöröjas och sandas.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.