Därför satsar vi på centrumutveckling i Älmhult!

Det viktigaste och mest avgörande i all centrumutveckling är att ge utrymme för människor att mötas och umgås och att skapa förutsättningar för service, handel, nöjen, kultur, bostäder och arbetsplatser. Sådant som ”öppnar upp” och skapar trivsel och flöden av människor.

Redan på 1960-talet tittade forskare på stadskärnor, och det som kom fram då gäller som framgångsrecept än idag: tät bebyggelse med många olika verksamheter ger folkliv under en stor del av dygnet, allt i en omväxlande omgivning. En stadskärna ska vara tillgänglig, det ska finnas mötesplatser utöver de kommersiella, det ska gå lätt att komma dit och för den som har bil eller cykel, vara lätt att parkera. En stad är och ska vara mångsidig.

Attraktivt och välkomnande centrum i Älmhult

Älmhult är inne i en positiv tillväxt vilket också innebär förväntningar och behov. Kraven på tillgänglighet, utbud och service ökar och därför lägger Älmhults kommun extra kraft och fokus på att förbättra och utveckla centrum under kommande år. Centrumkärnan ska göras mer attraktiv och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär.

Satsningarna innebär möjligheter att utveckla och stärka Älmhult som tätort och ”draglok” för hela kommunen men innebär också utmaningar för de som verkar och bor här. Det behövs engagemang och samverkan för att tillsammans förstärka de positiva effekterna. Att utveckla centrum är ett ständigt pågående arbetet som görs av och i dialog med invånare, företag, fastighetsägare och kommun. I maj 2016 projektanställdes en centrumutvecklare i kommunen med uppdrag att samordna arbetet för att skapa ett mer attraktivt och levande centrum.

Få fler besökare

Städer befinner sig idag i en ny utvecklingsfas. Digitaliseringen, globaliseringen och den konkurrens det medför ställer allt större krav. Moderna städer måste ta på sig en roll som tillväxtmotorer för att inte tappa position. Sverige är just nu det land i Europa som urbaniseras fortast och inget tyder på att den trenden kommer att mattas av.

Grundtanken med stadsutveckling, oavsett stad, är att det ska vara en attraktiv plats att bo på, så att människor flyttar dit, som gör att det blir gynnsamt att driva företag där, vilket ger mer skatteintäkter och förutsättningar för en ännu bättre stad. Det gör också att fler människor vill besöka staden vilket också ökar intäkterna. Det blir helt enkelt en positiv spiral som får staden att blomstra – precis som en stad i nedåtspiral kan få människor att flytta därifrån, företag att flytta, minskade skatteintäkter och ännu sämre förutsättningar som följd.

Framgångsfaktorer

Naturligtvis finns det omvärldsfaktorer som påverkar och utmanar oss men det finns också ett antal framgångsfaktorer som ligger oss nära.

  1. Älmhult har ett unikt utgångläge, både som hemort för stora företag och arbetsplatser men också som hem för boende och besökare med nationell och internationell bakgrund.

  2. Det stora antalet inpendlare är unikt. I Älmhults tätort bor cirka 9 000 personer som tack vare inpendlingen ökar till en dagbefolkning på 25 000 personer. Det innebär ett upptagningsområde som är mycket större än en annan tätort av samma storlek.

  3. Vi har en mysig centrumkärna med många duktiga handlare och entreprenörer.

  4. Befolkningsökningen i kommunen är positiv och stadig sedan ett antal år tillbaka.

  5. Medelinkomsten i kommunen är hög och arbetslösheten låg.

  6. Vi arbetar för att platsvarumärket Älmhult - Home of the Home ska få en tydlig och välkomnande identitet med en stark berättelse om platsen. Älmhult är IKEA:s födelseort och fortfarande dess nav i världen. Vi har världens enda IKEA Museum mitt i centrum och här föddes Carl von Linné. Jordnära, påhittigt, internationellt och lekfullt är ledord.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.