Stortorget

Stortorget har en viktig roll med sin placering vid stationen - i hjärtat av centrum. I centrumutvecklingen ingår att Stortorget med stationsplan ska förnyas och bli mer välkomnande, trygg och attraktiv. Stortorget ska vara en plats som välkomnar till Älmhult, där vi känner oss hemma och där vi vill vara.

Arbetet kommer att ske i olika delar där skede 1 innefattar stationshuset, lekplats på torget och breddning av Norra Torggatan.

Skede 2 innefattar bland annat att den flexibla ytan flyttas upp och knyter an till Norra Esplanaden. Den flexibla ytan är den yta där man kan ha torghandel och evenemang.

Preliminär tidplan för Stortorget med stationsplan:

2018/2019 – ett förslag ska upp till beslut i KS/KF. Budget och projektering.

2019 – ombyggnation av Stortorget med stationsområdet, skede 1 (tre moment), kan påbörjas.

Skede 1 – Stortorgets utformning på kort sikt

Skede 2 – Stortorgets utformning på lång sikt

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.