Centrumutveckling

Karta över centrum Gunnar Gröpe Stinsen Stortorget

Klicka på respektive område för att läsa mer.

Tillsammans skapar vi ett attraktivt centrum. Älmhults kommun växer och allt fler vill ha ett levande och attraktivt centrum. För att lyckas med det behövs ett långsiktigt arbete och god samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, handel och invånarna! 

Vi tror att ett öppet, levande och mångfasetterat centrum gynnar hela kommunen, att det behövs för att hela Älmhults ska må bra och fortsätta att växa och utvecklas.

Genom en rad både enskilda och gemensamma satsningar från kommun, Trafikverket, näringsliv och fastighetsägare vill vi skapa ett mer levande och välkomnande centrum. Ombyggnad av Norra Esplanaden, ny utformning av Stortorget, gångbro över järnvägen, öppnandet av IKEA Museum, utbyggnad av IKEA Hotell, nya centrala bostäder, utsmyckning och möblering på trottoarer och konstverk på fasader och i rondeller är exempel på fysiska satsningar som gjorts och görs för att skapa tillgänglighet och upplevelser. Det stärker och samlar den befintliga handeln och möjliggör fler arbetstillfällen och locka fler besökare.

Nu pågår utveckling av Stortorget, förtätning genom nybyggnation av bostäder, kontor och fler kommersiella lokaler.

Hur kan du bidra?

Har du tankar och idéer kring centrumutvecklingen? Kontakta oss gärna på centrum@almhult.se.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.