Ventilationskontroll

Orsakerna till "sjuka hus" kan vara många. En förutsättningarna för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation. För att säkerställa att ventilationsanläggningarna i våra hus fungerar på avsett sätt finns ett särskilt kontrollsystem i Sverige.

Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273), omfattar samtliga byggnader med undantag av:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
  • industribyggnader
  • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur

Det bör observeras att industrins kontors- och personalutrymmen inte är undantagna från kontroll.

Kontrollen innebär dels att alla ventilationsanläggningar ska besiktigas innan de tas i bruk, dels att de ska genomgå en återkommande besiktning med intervall enligt nedanstående tabell.

Byggnader

Besiktningsintervall

1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

6 år

Besiktningen ska utföras av en besiktningsman som har särskild behörighet för detta. Det av besiktningsmannen upprättade protokollet ska skickas till miljö- och byggnämnden för registrering. Enligt förordningen är det byggnadsägarens ansvar att ett intyg om att besiktningen är genomförd finns anslagen på en väl synlig plats i byggnaden.

Som hyresgäst eller anställd är det alltså lätt att kontrollera om byggnadsägaren har låtit utföra besiktningen i den fastighet du vistas. Vill du läsa besiktningsprotokollet för någon viss fastighet är du välkommen till oss i kommunhuset.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.