Förskola och Hem

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Inskolning

Inskolningen är de nya barnen och föräldrarnas första tid på förskolan. Det är en tid då relationer byggs och tillit skapas. Inskolningen är individuell och varar oftast ca två veckor då barnet successivt tillbringar fler och fler timmar på förskolan.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds alla föräldrar minst en gång per år. Samtalen handlar om hur barnen trivs, samspelar och lär på förskolan. Det förs minnesanteckningar av samtalen som föräldrar får ta del av.

Information

Förskolan strävar efter att ha en god daglig kontakt med föräldrarna när de lämnar och hämtar sitt barn. De ska veta hur deras barns dag på förskolan har varit. Skriftlig information skickas ut regelbundet från alla avdelningar. Från rektor kommer information minst en gång per termin.

Föräldramöten

Varje avdelning har ett föräldramöte på höstterminen. På vårterminen bjuds alla föräldrar in till en familjeaktivitet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.